Αθανασία Σαββάτη

Γεωπόνος.

Υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση των πελατών μας στο Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας. Ούσα υπέρμαχος της βιολογικής γεωργίας, έχει το πάθος να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και ιδέες στους νέους αγρότες.

Γεωπόνος.

Υπεύθυνη για την εξυπηρέτηση των πελατών μας στο Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας. Ούσα υπέρμαχος της βιολογικής γεωργίας, έχει το πάθος να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και ιδέες στους νέους αγρότες.