Βαγγέλης Κυριάκου

Επικεφαλής γεωπόνος.

Διαχειρίζεται το Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας και είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. Η 15ετής εμπειρία του στην πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, στη συμβουλευτική αγρού, σε θέματα επιμόρφωσης αγροτών, αγροτικής οικονομίας και επενδύσεων, ασφάλειας τροφίμων, προστασίας περιβάλλοντος και αειφορίας, εξασφαλίζει αξιόπιστες και αποδοτικές καλλιεργητικές λύσεις για τους παραγωγούς, καθώς και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα για τους καταναλωτές.

Experience

Επικεφαλής γεωπόνος.

Διαχειρίζεται το Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας και είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. Η 15ετής εμπειρία του στην πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, στη συμβουλευτική αγρού, σε θέματα επιμόρφωσης αγροτών, αγροτικής οικονομίας και επενδύσεων, ασφάλειας τροφίμων, προστασίας περιβάλλοντος και αειφορίας, εξασφαλίζει αξιόπιστες και αποδοτικές καλλιεργητικές λύσεις για τους παραγωγούς, καθώς και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα για τους καταναλωτές.