Γιώργος Στεργίου

Διευθύνων Σύμβουλος και από τους ιδρυτές
george.stergiou@anyfion.gr

Διευθύνων Σύμβουλος και από τους ιδρυτές της ANYFION.