Γιώργος Στεργίου

Διευθύνων Σύμβουλος και από τους ιδρυτές της ANYFION

Προερχόμενος από οικογένεια παραγωγών βιολογικών προϊόντων και έχοντας πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις και μάρκετινγκ, είναι ο πλέον κατάλληλος για να καλύψει τις ανάγκες, τόσο των καταναλωτών, όσο και των παραγωγών για επιτυχημένες συνεργασίες και βιολογικά προϊόντα υψηλής αξίας.

Experience

Διευθύνων Σύμβουλος και από τους ιδρυτές της ANYFION.

Προερχόμενος από οικογένεια παραγωγών βιολογικών προϊόντων και έχοντας πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις και μάρκετινγκ, είναι ο πλέον κατάλληλος για να καλύψει τις ανάγκες, τόσο των καταναλωτών, όσο και των παραγωγών για επιτυχημένες συνεργασίες και βιολογικά προϊόντα υψηλής αξίας.